Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu – Phân Viện Thú Y Miền Trung

Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu

Vắc-xin Nhũ dầu Tụ Huyết Trùng Trâu Bò

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, có chất bổ trợ dầu nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin đến 12 tháng. Vắc-xin có tính ổn định cao về an…

Tụ Huyết Trùng Trâu Bò Keo Phèn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Dê Cừu

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida và haemolytica theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…