Vắc-xin Trâu Bò Dê Cừu Archives - Phân Viện Thú Y Miền Trung

DANH MỤC

Vắc-xin Nhũ dầu Tụ Huyết Trùng Trâu Bò

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, có chất bổ trợ dầu nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin đến 12 tháng. Vắc-xin có tính ổn định cao về an…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Trâu Bò Keo Phèn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Dê Cừu

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida và P.haemolytica theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Giải Độc Tố Viêm Ruột Hoại Tử

CLOSTOXOI I.VAC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin giải độc tố viêm ruột hoại tử (CLOSTOXO I.VAC) được sản xuất từ độc tố của vi khuẩn Clostridium perfringens typ D chủng CV 135 theo công nghệ lên men kỵ khí hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn hydroxit nhôm nhằm tăng cường và kéo…