Vắc-xin Lợn Archives - Phân Viện Thú Y Miền Trung

DANH MỤC

Vắc-xin tứ liên (Tetra I.Vac)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC-XIN NHƯỢC ĐỘC TỤ HUYẾT TRÙNG – PHÓ THƯƠNG HÀN – ĐÓNG DẤU – DỊCH TẢ LỢN TETRA I.VAC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ 3 loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3, Salmonella cholera suis chủng Smith W.H, Erysipelothrix rhusiopathiae chủng VR2, vi…

Vắc-xin Tam Liên (TRI I.VAC)

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ hai loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3, Salmonella cholerae suis chủng Smith W.H và vi-rút dịch tả lợn nhược độc chủng C. Vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, rất tiện lợi cho việc sử…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng PS1 theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Phó Thương Hàn Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Salmonella cholerae suis chủng S1, S2, S3 và S4 theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn…

Vắc-xin E.coli Phù Đầu Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn coli theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực,…

Vắc-xin Colisal

VẮC-XIN COLISAL PHÒNG PHÙ ĐẦU-PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, dạng lỏng, màu trắng nhạt, được sản xuất theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn…

Vắc-xin Kép Tụ Huyết Trùng – Đóng Dấu Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ hai loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3 và Erysipelothrix rhusiopathiae chủng VR2. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực. CHỈ ĐỊNH Dùng để tạo miễn dịch chủ động phòng đồng thời 2 bệnh Tụ huyết trùng…

Vắc-xin Kép Tụ Huyết Trùng – Phó Thương Hàn Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ hai loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3 và Salmonella cholerae suis chủng Smith W.H. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực. CHỈ ĐỊNH Dùng để tạo miễn dịch chủ động phòng đồng thời 2 bệnh Tụ…

Vắc-xin Dịch Tả Lợn Dùng Chung Với Vắc-xin kép

HƯỚNG DẪN VẮC-XIN DỊCH TẢ LỢN DÙNG CHUNG VỚI VẮC-XIN KÉP TỤ HUYẾT TRÙNG – PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN       HOẶC TỤ HUYẾT TRÙNG – ĐÓNG DẤU LỢN   ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin dịch tả lợn đông khô, được sản xuất từ vi-rút dịch tả lợn nhược độc chủng C, theo công nghệ đặc…

Vắc-xin Dịch Tả Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ vi-rút dịch tả lợn nhược độc chủng C. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực. CHỈ ĐỊNH Dùng để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Dịch tả cho lợn. THÀNH PHẦN Mỗi liều vắc-xin chứa ít nhất 100…