Để lấy quyển hướng dẫn sử dụng vắc xin của Phân viện Thú y miền Trung, quý khách Download theo đường dẫn sau đây: Huong dan su dung vaccine-IVRD