1. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

  2. Sản xuất kinh doanh các loại vắc-xin, sinh phẩm, thuốc thú y.

  3. Chẩn đoán bệnh động vật.

  4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật thú y.

  5. Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ thú y, thực hiện các dịch vụ thú y, chăn nuôi.