Tt

Tên công trình Năm đạt giải
1 Nghiên cứu sản xuất vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu ở lợn Giải thưởng Nhà nước -2021: Thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
2 Giải Nhất -2015: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc (Giải Vifotec)
3 Giải Bông lúa vàng Việt Nam (2015)
4 Giải Ba-2010: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
5 Quy trình chẩn đoán và quy trình phòng trị bệnh sán lá sinh sản ở vịt Giải Nhất-2019: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc (Giải Vifotec)
6 Giải Nhất-2019: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
7 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc-xin tam liên phòng bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn và dịch tả lợn ở quy mô công nghiệp Giải Nhì-2021: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc (Giải Vifotec)
8 Giải Nhất-2021: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
9 Quy trình phát hiện vi bào tử trùng EHP gây bệnh ở tôm bằng kỹ thuật Realtime PCR Giải Ba-2019: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc (Giải Vifotec)
10 Giải Nhì-2019: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
11 Nghiên cứu sản xuất vắc xin Leptospira phòng bệnh cho lợn Giải Ba-2013: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc (Giải Vifotec)
12 Giải Nhì-2013: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
13 Nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng dê, cừu Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm 2018 “Sản phẩm tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn”
14 Giải Nhì-2008: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
15 Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc xin E.coli phòng bệnh phù đầu lợn” Giải A -2016: Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất
16 Nghiên cứu sản xuất vắc-xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lọn (Colisal) Giải A-2021: Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai
17 Giải Nhì-2015: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
18 Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn Giải Nhì-2021: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
19 Đề tài Nghiên cứu sản xuất vắc-xin giải độc tố phòng bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn Clostridium perfrigens gây ra trên trâu, bò, bê, cừu Giải Nhất-2017: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
20 Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa” Giải Ba-2017: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
21 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun Gnathostoma ở động vật và người tại các tỉnh phía Nam và xây dựng biện pháp phòng trị Giải Ba-2015: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
22 Nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và gia súc (Sán lá gan lớn, Neospora), Xây dựng các giải pháp phòng trị bệnh Giải Ba-2013: Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa