Nghiên cứu viên, Bộ môn Nghiên cứu Virus, Phân viện Thú y miền Trung. Số 227, đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Email: [email protected]

Giới thiệu

Lĩnh vực nghiên cứu của tôi chủ yếu về đặc điểm gây bệnh của một số loại virus trên động vật, nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh do virus gây ra.

Quá trình đào tạo

1998 – 2003: Bác sĩ Thú y, Trường Đại Học Nông lâm Huế, Việt Nam.

Quá trình công tác

4/2018 – nay   : Nghiên cứu viên, Bộ môn Nghiên cứu Virus, Phân viện Thú y miền Trung

5/2009 – 3/2018: Tổ trưởng tổ sản xuất vắc xin Virus – Phân xưởng sản xuất vắc xin và sinh phẩm, Phân viện Thú y miền Trung

3/2003 – 4/2009: Nghiên cứu viên, Bộ môn Nghiên cứu Virus, Phân viện Thú y miền Trung

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh do virus trên động vật, Nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh do virus gây ra

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (sử dụng trung bình)

Đề tài, dự án

  1. Nghiên cứu tình hình nhiễm vi rút viêm gan vịt tại một số tỉnh miền Trung và đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh của chế phẩm kháng thể lòng đỏ trứng hiện có trên thị trường. (Thành viên, 2018-nay)
  2. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhược độc Gumboro nuôi cấy trên môi trường tế bào. (Thành viên, 2018-2020)
  3. Nghiên cứu sản xuất vắc xin đậu gà nhược độc đông khô nuôi cấy trên môi trường tế bào. (Thành viên, 2018-2019)
  4. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin vô hoạt nhũ dầu nhị giá phòng bệnh Newcastle (ND) và Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà. (Thành viên, 2011-2018)
  5. Nghiên cứu sự lưu hành của virus đậu dê, cừu ở các địa phương Đắk Lắk, Khánh Hoà và Ninh Thuận bằng phương pháp PCR. (Thành viên, 2008)
  6. Đánh giá sự phân bố của virut loét da quăn tai trên đàn gia súc nhai lại ở một số tỉnh duyên hải miền Trung. (Thành viên, 2007)

Danh mục bài báo khoa học

  1. Đỗ Văn Khiên, Phạm Hùng, Dư Đình Quân, Phạm Thị Bích Liên, Hồ Thị Thanh Phúc. Khảo sát sự lưu hành của virut đậu trên đàn dê, cừu nuôi tại một số tỉnh miền Trung. Tạp chí KHKT Thú y; 2010; số 2.
  2. Đỗ Văn Khiên, Phạm Hùng, Dư Đình Quân, Phạm Thị Bích Liên, Hồ Thị Thanh Phúc. Khảo sát sự phân bố của virut loét da quăn tai trên đàn gia súc nhai lại ở một số tỉnh duyên hải miền Trung. Tạp chí KHKT Thú y; 2010; số 4.