Nghiên cứu viên, Bộ môn nghiên cứu virus, Phân viện Thú y miền Trung. Số 227, đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Email: [email protected]

Giới thiệu

Lĩnh vực nghiên cứu: Bệnh do vi khuẩn và virus gây ra trên động vật, thủy sản. Các dự án gần đây của tôi về nghiên cứu đặc điểm gây bệnh; chẩn đoán bệnh động vật và thủy sản; nghiên cứu phát triển một số vắc xin truyền thống và vắc xin tái tổ hợp.

Quá trình đào tạo

2011 – 2013: Thạc sĩ (Công nghệ sinh học), Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam

2005 – 2009: Kỹ sư (Công nghệ sinh học), Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam

Quá trình công tác

2020 – nay: Nghiên cứu viên, Bộ môn nghiên cứu vi rút, Phân viện Thú y miền Trung

2013 – 2020:  Nghiên cứu viên, Bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung

Lĩnh vực chuyên môn

Công nghệ sinh học, Nghiên cứu và chẩn đoán bệnh do vi khuẩn và virus trên động vật và thủy sản, Nghiên cứu phát triển vắc xin.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (sử dụng tốt)

Dự án

 1. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh khô thai do parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thành viên, 2022-2025)
 2. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh Tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thành viên, 2017-2019)
 3. Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thành viên, 2016-2017)
 4. Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa.Đề tài cấp Tỉnh Khánh Hòa, (Thành viên, 2014-2016)
 5. Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn ở các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thành viên, 2013-2016)
 6. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn (Thành viên, 2013-2014)

Công bố

      Tạp chí

 1. MaiDang, Tran Duc Dien, Ut Phan Van, Vo Thi Ha, Vu Viet Dung, Nguyen Trinh Duc Hieu, Viet Cuong Hua, Nguyen Thi Kim Hue, Nguyen Thi Thu Giang, Vu Huu Truong, Ha Thanh  The first description of histopathology of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) infection in barramundi (Lates calcarifer). Volume 565, 25 February 2023, 739091
 2. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định loài, kiểu giáp mô và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ lợn. 2021. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8/2021. Tr 149-155
 3. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thịnh. Đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của vắc-xin tái tổ hợp độc tố PMT phòng bệnh tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXVII, Số 2, Tr. 37-44
 4. Vu-Khac, H., Trinh T.T.H., Nguyen, T.T.G, Nguyen X.T., Nguyen T.T., 2020. Prevalence of virulence factor, antibiotic resistance, and serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from pigs in Vietnam. Veterinary World Journal;13(5), pp. 896-904. DOI: 10.14202/vetworld.2020.896-904
 5. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thịnh, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Trung Anh, Nguyễn Xuân Trường. Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp tPMT-C780 của Pasteurella multocida.. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ĐH Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, , Tập 18 (5), Tr. 62-69
 6. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thắng, Nguyễn Xuân Trường. Ảnh hưởng của việc tiêm phòng vắc-xin 3 bệnh đỏ (dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng) đối với khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 14, Tr. 85-90
 7. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Duy. Khảo sát tỷ lệ nhiễm và phân tích gen SSU rRNA của vi bào tử trùng gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ. Tạp chí KHKT thú y, , Tập XXV, Số 1, Tr. 71-76
 8. Vu-Khac, H., Chen, S.C., Pham, T.H., Nguyen, T.T.G. and Trinh, T.T.H., 2016. Isolation and genetic characterization of Nocardia seriolae from snubnose pompano Trachinotus blochii in Vietnam. Diseases of aquatic organisms120(2), pp.173-177. DOI: 3354/dao03023
 9. ChumpornSoowannayan, Giang Thu Nguyen, Long Ngoc Pham, Mongkhol Phanthura, Naruemon Nakthong. Australian red claw crayfish (Cherax quadricarinatus) is susceptible to yellow head virus (YHV) infection and can transmit it to the black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture. Volume 445, 1 August 2015, Pages 63-69

Hội thảo quốc tế

 1. Using PCR for determination of virulence factor, antibiotic resistance, and capsule serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from Vietnam (2017, ISSAAS 2017 Hanoi)
 2. The first description of histopathology of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) infection in barramundi (Lates calcarifer)

Giải thưởng và tài trợ

 • Giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016-2017) (Đồng tác giả)