Nghiên cứu viên, Phân viện thú y miền Trung, số 227, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]

Tóm tắt cá nhân:

Là một nghiên cứu viên, tôi đã tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thú y. lĩnh vực tôi quan tâm: nghiên cứu về quá trình gây bệnh của vi khuẩn, vi rút trên vật nuôi và phát triển các loại vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi. Bênh cạnh đó tôi còn quan tâm đến chẩn đoán lâm sàng, điều trị bệnh và phẩu thuật ngoại khoa cho động vật.

Quá trình đào tạo

 • Từ 2000 đến 2005: học bác sỹ thú y tại Trường Đại học Nông lâm Huế
 • Từ 2011 đến 2013 học thạc sĩ vi sinh vật tại Trường Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc.
 • Từ 2017 đến nay; học tiến sỹ vi sinh vật tại Trường Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc.

Quá trình làm việc

 • 2005 – 2014 Nghiên cứu viên tại Bộ môn nghiên cứu Vi trùng,  Phân viện thú y miền Trung Km4, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang
 • 2014 -2017: làm việc tại Phòng kinh doanh, Phân viện thú y miền Trung Km4, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang
 • Từ 2022 đến nay: làm việc tại Bộ môn nghiên cứu vi rút, Phân viện thú y miền Trung Km4, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang

Kinh nghiệm nghiên cứu

Phân lập vi khuẩn, vi rút gây bệnh, sinh học phân tử, chẩn đoán bệnh, miễn dịch học, phát triển vắc-xin, kháng kháng sinh.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các đề tài đã tham gia

 1. Nghiên cứu dịch tể học và sự lưu hành của Leptospira trên lợn tại khu vực Nam trung bộ- Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng chóng (2011 – 2013)
 2. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin giải độc tố phòng các thể bệnh viêm ruột hoại tử do perfringens ở bò, dê cừu (2009 – 2011).
 3. Xác định tình hình bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringensgây ra ở gà nuôi tại Khánh Hòa và xây dựng biện pháp phòng trị (2011).
 4. Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn coli gây bệnh tiêu chảy lợn con (2010).
 5. Xác định vi khuẩn gây viêm phổi bê nghé, xây dựng biện pháp phòng trị thích hợp (2007 – 2009).
 6. Nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở bê sữa do  coli, Salmonellavà C. perfringens và chế tạo sinh phẩm phòng trị bệnh (2007 – 2009).
 7. Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm ruột hoại tử do Closstridum perfringensgây ra ở dê, cừu tại Ninh Thuận và Khánh Hòa (2008).
 8. Nghiên cứu chế tạo vắc xin nhược độc đông khô phòng bênh Tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn và dịch tả lợn. (2004 – 2006)
 9. Nghiên cứu chế tạo vắc xin vô hoatjphongf bệnh Tụ huyết trùng, E. coli và Coriza ở gà (2004 – 2006)
 10. Nghiên cứu hoàn thiện chế tạo vắc-xin E.coli vịt (dạng vắc xin chết có bổ trợ keo phèn) (2005)

 

Bài báo

Tạp chí trong nước

 1. Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn, Trương Công Thôi, Nguyễn Trọng Hải, Vũ Khắc Hùng, 2009. Phân tích một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Salmonella spp phân lập từ bê dưới 6 tháng tuổi mắc bệnh tiêu chảy tại Nam trung bộ và Tây nguyên. Khoa học kỹ thuật thú y, 16(2), 32-38.
 2. Lê Lập, Đào Duy Hưng, Đặng Thanh Hiền, Trương Công Thôi, Lê Đình Hải, 2009. Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ và phân lập vi khuẩn gây viêm phổi bê nghé tại Quảng Ngãi và Gia Lai. Khoa học kỹ thuật thú y, 16(4), 39-46.
 3. Lê Lập, Nguyễn Đức Tân, Lê Văn Sơn, Lê Đình Hải, Đặng Thanh Hiền, Đào Duy Hưng, Trương Công Thôi, Võ Thành Thìn, 2007. Phân lập và xác định type độc tố (Toxinotype) của vi khuẩn Clostridium perfringens ở động vật nhai lại bảng kỹ thuật multiplex PCR. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 107, 49-51.

Tạp chí quốc tế

 1. Thoi C. Truong, Heekuk Park,  JongHwa Kim, Van Trung Tran, Wonyong Kim, 2024. The evolutionary phylodynamics of human parechovirus A type 3 reveal multiple recombination events in South Korea. Journal of Medical Virology  96:e29477. doi:10.1002/jmv.29477.  
 2. Jiseon Jeong, Soyeon Ahn, Thoi Cong Truong, Jong-Hwa Kim, Veeraya Weerawongwiwat, Jung-Sook Lee, Jung-Hoon Yoon, Ampaitip Sukhoom, Wonyong Kim, 2024. Description of Mycolicibacterium arenosum sp. nov. Isolated from Coastal Sand on the Yellow Sea Coast. Curr Microbiol 81(3):73. Curr Microbiol 81(3):73. doi: 10.1007/s00284-023-03587-4
 3. Thoi Cong Truong, Tinh Huu Nguyen, Wonyong Kim, 2022. Multiple reassortment and interspecies transmission events contribute to the diversity of porcine-like human rotavirus C strain detected in South Korea. Archives of Virology, https://doi.org/10.1007/s00705-022-05528-1
 4. Thoi Cong Truong, Van Thai Than, Wonyong Kim, 2014. Evolution Phylodynamics of Korea Noroviruses Reveals a Novel GII.2/GII.10 recombination event, PloS ONE(12): e113966
 5. Thoi Cong Truong, Van Thai Than, Wonyong Kim, 2014. Whole genomic characterization of a Korean human parechovirus typ1 (HPeV1) identifies recombination event, Journal of Medical Virology 86(12), 2084-2091

Hội nghị quốc tế

 • 1 European society for Peadiatric infectious diseases, Ljubljana, Slovenia, 6-11 May, 2019
 • 2 The 28th Annual meeting of the Korean College of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research and the 3rd Seoul International Symposium on Helicobacter and Upper gastrointestinal disease (SI-HUG 2020)