Nghiên cứu viên, Bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung, Số 227, đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Email: [email protected]

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2797-9955

Giới thiệu bản thân

Tôi đam mê nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật di tuyền trong phát triển vắc-xin sống nhược độc, vắc xin tiểu phần cho gia súc và gia cầm. Ngoài ra, tôi còn quan tâm đến các phương pháp phân lập và chẩn đoán bệnh động vật do vi khuẩn gây ra.

Đào tạo

2015 – 2020: Tiến sĩ chuyên ngành Thú y, Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

2005 – 2009: Cử nhân Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam

Quá trình công tác

2010 – nay : Nghiên cứu viên, Bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung

Chuyên môn nghiên cứu

Công nghệ sinh học, Vi khuẩn học, Chẩn đoán bệnh động vật, phát triển vắc-xin

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các dự án tham gia

 1. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh sảy thai do parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn. Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Nghiên cứu viên, 2022-2025)
 2. Development of a multivalent vaccine to prevent diseases caused by Mycoplasma hyopneumoniae and Actinobacillus pleuropneumoniae in pigs. Small and Medium Business Administration-South Korea. (Reseacher, 2017-2018)
 3. Development of polyvalent coli vaccine for chickens with excellent safety and protective effect. Small and Medium Business Administration-South Korea. (Researcher, 2017-2018)
 4. Khảo sát sự lưu hành của vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa. Đề tài KHCN tỉnh Khánh Hòa. (Nghiên cứu viên, 2014-2016)
 5. Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn ở các tỉnh duyên hải nam trung bộ. Đề tài KHCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Nghiên cứu viên, 2013-2016)
 6. Tuyển chọn một số chủng virus tai xanh (PRRSV) độc lực cao để sản xuất vắc xin phòng bệnh cho lợn. Hợp tác quốc tế với MJ Biologics Inc., USA. (Nghiên cứu viên, 2010-2013)
 7. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn. Đề tài KHCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Thành viên chính, 2011-2014)
 8. Chương trình bảo tồn và lưu giữ nguồn gen của Listeria monocytogenes. Đề tài KHCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Nghiên cứu viên, 2011-2012)

Danh mục bài báo khoa học

 1. Van Tan Do, Quang Lam Truong, Hoai Thu Dao, Thi Lan Nguyen, Jini Kim, Tae-Wook Hahn. Isolation, characterization and neutralizing activity of porcine epidemic viruses from Vietnam. Korean Journal of Veterinary Research; 2021; 61 (3):e23. DOI:
  14405/kjvr.2021.61.e23
 2. Hoai Thu Dao, Woo-Sung Shin, Van Tan Do, Quang Lam Truong, Jong-Young Choi and Tae-Wook Hahn. A multivalent vaccine containing Actinobacillus pleuropneumoniae and Mycoplasma hyopneumoniae antigens elicits strong immune respomses and promising protection in pigs. Journal of Pure and Applied Microbiology; 2021; 15(1):164-174. DOI: 22207/JPAM.15.1.11
 3. Van Tan Do, Jisung Jang, Jeongho Park, Hoai Thu Dao, Kiju Kim, Tae-Wook Hahn. Recombinant adenovirus carying a core neutralizing epitope of porcine epidemic diarrhea virus and heat-labile enterotoxin B of Escheria coli as a mucosal vaccine. Archives of Virology; 2020; 165:609-618. DOI: 1007/s00705-019-04492-7
 4. Van Tan Do, Hoai Thu Dao, Tae-Wook Hahn. Generation of a cold-adapted PRRSV with a nucleotide substitution in the ORF5 and numerous mutations in the hypervariable region of NSP2. Journal of Veterinary Science; 2020;21(6):e85. DOI: 4142/jvs.2020.21.e85
 5. Hoai Thu Dao, Quang Lam Truong, Van Tan Do, Tae-Wook Hahn. Construction and immunization withdouble mutant ΔapxIBD Δpnp formsof Actinobacillus pleuropneumoniaeserotypes 1 and 5. Journal of Veterinary Science; 2020; 21(2):e20. DOI: 4142/jvs.2020.21.e20
 6. Hoai Thu Dao, Van Tan Do, Quang Lam Truong, Tae-Wook Hahn. Enhancement of Apx toxin production in Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1, 2, and 5 by optimizing culture conditions. Journal of Microbiology and Biotechnology; 2020; 30(7):1037-1043. DOI: 4014/jmb.1912.12042
 7. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng. An toàn và hiệu lực của vacxin tái tổ hợp phòng hai bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn trên quy mô phòng thí nghiệm. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015, số 2, 52-58.
 1. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng. Điều tra tỉ lệ lợn mang receptor F18 của E.coli tại Khánh Hòa và Đắc Lắc. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2014, số 6, 53-59.
 1. Nguyễn Đại Lâm, Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Văn Điền, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa. Điều tra tình hình nhiễm và phân tích các yếu tố độc lực của vi khuẩn colisản sinh độc tố Shiga phân lập từ bò khỏe mạnh tại tỉnh Đăk Lăk. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2014, số 2, 68-73.
 2. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Huy Hòa, Nguyễn Thị Kim Phụng. Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn Salmonella choleraesuis nhược độc mang plasmid tái tổ hợp đã được dòng hóa hai kháng nguyên của coli. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2013, số 6.
 3. Bùi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn, Đỗ Văn Tấn, Vũ Khắc Hùng. Xác định một số gen kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli O157: H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung bộ. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2012, số 6, 52-60.
 4. Bùi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Hoàng Huy Hòa, Vũ Khắc Hùng. Phân tích một số gen biến thể của độc tố Shiga của vi khuẩn coli O157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung bộ. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2012, số 3, 33-38.
 5. Nguyễn Thị Thịnh, Lâm Thị Huế, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Xuân Trường, Hồ Văn Hiệp, Vũ Khắc Hùng. Nghiên cứu tạo chủng Salmonella choleraesuis nhược độc mang gen crp đột biến. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2012, số 8.
 6. Nguyễn Thị Thịnh, Đào Hoài Thu, Lâm Thị Huế, Vũ Khắc Hùng. Tạo chủng và xác định đặc tính của Salmonella choleraesuis Smith đột biến gen asd sử dụng làm vi khuẩn biến nạp mang kháng nguyên ngoại lai. Công nghệ sinh học, 2012, số 10, 1-9.
 7. Nguyễn Trọng Hải, Đào Hoài Thu, Phan Thị Hằng, Hồ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đỗ Văn Tấn, Lê Đình Hải, Vũ Khắc Hùng. Xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn coli O157:H7 trên trâu, bò khỏe mạnh ở một số tỉnh Nam Trung bộ. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2011, số 3, 31-37
 8. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Trọng Hải, Đào Hoài Thu, Hồ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Kim Phụng, Lê Đình Hải, Đỗ Văn Tấn, Phan Thị Hằng. Xác định một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 phân lập được từ phân trâu, bò khỏe mạnh ở một số tỉnh Nam Trung Bộ. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2011, số 173, 63-67.

Giảng dạy

 • Hướng dẫn và dạy cho sinh viên đại học về bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn tại Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc (2017-2020)

Hướng dẫn sinh viên

 • Đồng hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho 02 sinh viên đại học

Giải thưởng và Khen thưởng

 • Giấy khen dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc (2020)