BAN LÃNH ĐẠO 

Giám đốc: TS. Nguyễn Đức Tân 

Điện thoại: 0913.489.014

Email: ductanpvty@yahoo.com

Phó giám đốc: PGS.TS. Vũ Khắc Hùng

Điện thoại: 0914.199.765

Email: vukhac68@hotmail.com