PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 227, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200723282

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0258.3831118; Fax: 0258.3831592

Email: [email protected]

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0258.3830062; Fax: 0258.3831592

Phụ trách phòng: Trần Thanh Quang    Điện thoại: 0989820401

Email: [email protected]

GỬI THÔNG TIN