PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 227, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200723282

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0258.3831118; Fax: 0258.3831592

Email: ivrd.vp@gmail.com

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0258.3830062; Fax: 0258.3831592

Phụ trách phòng: Trần Thanh Quang    Điện thoại: 0989820401

Email: quangtran.ivrd@gmail.com

GỬI THÔNG TIN

[contact-form-7 id=”1598″ title=”Form liên hệ 1″]