Liên hệ

PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG

     Địa chỉ: Km 4, đường 2-4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

     Mã số thuế: 4200723282

Phòng tổ chức hành chính quản trị

Điện thoại: 0258.3831118; Fax: 0258.3831592

Email: ivrd.vp@gmail.com

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 0258.3830062; Fax: 0258.3831592