Nghiên cứu viên, Bộ môn nghiên cứu Virus, Phân viện Thú y miền Trung (IVRD), Số 227, đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Email: [email protected]

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4512-7622

Giới thiệu bản thân

Tôi yêu thích nghiên cứu trong lĩnh vực phân lập và phân tích gien các tác nhân gây bệnh trên động vật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong sản xuất các loại vắc xin truyền thống và vắc xin thế hệ mới chính là đam mê của tôi.

Đào tạo

2015 – 2020: Tiến sĩ chuyên ngành Thú y, Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

2005 – 2010: Bác sĩ Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Quá trình công tác

2020 – now :    Nghiên cứu viên, Bộ môn nghiên cứu Virus, IVRD

2013 – 2015:    Nghiên cứu viên, Bộ môn nghiên cứu Virus, IVRD

2010 – 2012:    Nghiên cứu viên, Bộ môn Công nghệ Sinh học, IVRD

Chuyên môn nghiên cứu

Bệnh truyền nhiễm động vật, Protein tái tổ hợp, Miễn dịch và phát triển vắc xin

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các dự án tham gia

 1. ASEAN virus genome analysis, database construction, infection mechanism and diffusion model research for preemptive response too new and variant viruses of concern for domestic invasion. Hợp tác quốc tế với Hàn Quốc. (Chủ trì dự án, 2022-2023)
 2. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh sảy thai do parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn. Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Thành viên chính, 2022-2025)
 3. Genetic and proteomic analysis of porcine epidemic diarrhea virus and its vaccine development. (PhD candidate, 2015-2020)
 4. Khảo sát sự lưu hành của vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa. Đề tài KHCN tỉnh Khánh Hòa. (Nghiên cứu viên, 2014-2016)
 5. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn. Đề tài KHCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Nghiên cứu viên, 2013-2014)
 6. Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan vịt tại một số tỉnh miền trung và đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh của chế phẩm kháng thể lòng đỏ trứng hiện có trên thị trường. Đề tài KHCN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Nghiên cứu viên, 2012-2013)
 7. Tuyển chọn một số chủng virus tai xanh (PRRSV) độc lực cao để sản xuất vacxin phòng bệnh cho lợn. Hợp tác quốc tế với MJ Biologics Inc., USA. (Thành viên chính, 2010-2013)

Danh mục bài báo khoa học

 1. Van Tan Do, Quang Lam Truong, Hoai Thu Dao, Thi Lan Nguyen, Jini Kim, Tae-Wook Hahn. Isolation, characterization and neutralizing activity of porcine epidemic viruses from Vietnam. Korean Journal of Veterinary Research; 2021; 61 (3):e23.https://doi.org/10.14405/kjvr.2021.61.e23
 2. Hoai Thu Dao, Woo-Sung Shin, Van Tan Do, Quang Lam Truong, Jong-Young Choi and Tae-Wook Hahn. A multivalent vaccine containing Actinobacillus pleuropneumoniae and Mycoplasma hyopneumoniae antigens elicits strong immune respomses and promising protection in pigs. Journal of Pure and Applied Microbiology; 2021; 15(1):164-174. https://doi.org/10.22207/JPAM.15.1.11
 3. Van Tan Do, Jisung Jang, Jeongho Park, Hoai Thu Dao, Kiju Kim, Tae-Wook Hahn. Recombinant adenovirus carying a core neutralizing epitope of porcine epidemic diarrhea virus and heat-labile enterotoxin B of Escheria coli as a mucosal vaccine. Archives of Virology; 2020; 165:609-618. doi: 1007/s00705-019-04492-7
 4. Van Tan Do, Hoai Thu Dao, Tae-Wook Hahn. Generation of a cold-adapted PRRSV with a nucleotide substitution in the ORF5 and numerous mutations in the hypervariable region of NSP2. Journal of Veterinary Science; 2020; 21(6):e85. doi: 4142/jvs.2020.21.e85
 5. Hoai Thu Dao, Quang Lam Truong, Van Tan Do, Tae-Wook Hahn. Construction and immunization with double mutant ΔapxIBD Δpnp forms of Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1 and 5. Journal of Veterinary Science; 2020; 21(2):e20. doi: 4142/jvs.2020.21.e20
 6. Hoai Thu Dao, Van Tan Do, Quang Lam Truong, Tae-Wook Hahn. Enhancement of Apx toxin production in Actinobacillus pleuropneumoniae serotypes 1, 2, and 5 by optimizing culture conditions. Journal of Microbiology and Biotechnology; 2020; 30(7):1037-1043. doi: 4014/jmb.1912.12042
 7. Jong-Young Choi, Kwang-Soo Lyoo, Kiju Kim, Van Tan Do, Kyung-Won Lee, Tae-Wook Hahn. A pilot comparative study of Recombinant protein and whole-virus inactivated vaccines against porcine circovirus type 2 in conventionally reared pigs. Research in Veterinary Science; 2019; 123:192-194. doi: 1016/j.rvsc.2019.01.002
 8. Vũ Khắc Hùng, Đỗ Văn Tấn, Trịnh Thị Thu Hằng, Lê Thắng, Nguyến Thị Thu Giang, Đào Hoài Thu, Lê Thị Nhường. Khảo sát sự lưu hành và phân tích gien ORF5 của PRRSV phân lập tại Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015, số 24 năm, 78-82.
 9. Nguyễn Đức Tân, Vũ Khắc Hùng, Byoung Kwan Kim, Đỗ Văn Khiên và Đỗ Văn Tấn. Phân lập và tuyển chọn một số chủng virus tai xanh (PRRSV) độc lực cao để sản xuất vacxin phòng bệnh cho lợn. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 2015, số 2, 24-32.
 10. Vũ Khắc Hùng, Đỗ Văn Tấn, Hồ Văn Hiệp và Nguyễn Thị Thu Hằng. Đánh giá sự ổn định của một số chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp thuộc nhóm D1- Trung Quốc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 2015, số 3, 15-19.
 11. Phạm Hùng, Đỗ Văn Khiên, Đặng Thanh Hiền, Phạm Thị Bích Liên, Đỗ Văn Tấn. Xác định tỷ lệ lưu hành của virus viêm gan vịt trên đàn vịt nuôi ở Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y, 2014, số 3, 5-10.
 12. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Huy Hòa, Nguyễn Thị Kim Phụng. Nghiên cứu tạo chủng nhược độc Salmonella Choleraesuis mang plasmid tái tổ hợp chứa hai gen kháng nguyên của Escherichia coli. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, 2013, số 6.
 13. Bùi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn, Đỗ Văn Tấn và Vũ Khắc Hùng. Xác định một số gen kháng kháng sinh của vi khuản coli 0157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung Bộ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, 2012, số 6, 50-62.
 14. Bùi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Hoàng Huy Hòa và Vũ Khắc Hùng. Phân tích một số gen biến thế của độc tố Shiga của vi khuẩn coli 0157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung bộ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, 2012, số 3, 29-34.
 15. Nguyễn Thị Thịnh, Lâm Thị Huế, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Xuân Trường, Hồ Văn Hiệp và Vũ Khắc Hùng. Nghiên cứu tạo chủng Salmonella choleraesuis nhược độc mang gen crp đột biến. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2012, số 8.
 16. Nguyễn Trọng Hải, Đào Hoài Thu, Phan Thị Hằng, Hồ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đỗ Văn Tấn, Lê Đình Hải, Vũ Khắc Hùng. Xác định một số yếu tố độc lực của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 phân lập được từ phân trâu, bò khỏe mạnh ở một số tỉnh Nam Trung Bộ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2011, số 173, 63-67.
 17. Nguyễn Trọng Hải, Đào Hoài Thu, Phan Thị Hằng, Hồ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đỗ Văn Tấn, Lê Đình Hải, Vũ Khắc Hùng. Xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 trên trâu, bò khỏe mạnh ở một số tỉnh Nam Trung bộ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y tập XVIII, 2011, số 3: 31-37.

Hội thảo chuyên ngành

 1. Phylogenetic analysis of emerging infectious viruses in pigs and cattle during 20019-2022 in Vietnam (2022, ISIFS 2022, Hàn Quốc)
 2. Isolation, characterization and neutralizing activity of porcine epidemic viruses from Vietnam (2019, APVS 2019, Hàn Quốc)
 3. Deletion of gshB virulence factor attenuates Brucella canis and confers protection against the challenge with virulent B.canis (2016, 2016 Zoonotic Diseases, Hàn Quốc)

Giảng dạy

 • Hướng dẫn và dạy cho sinh viên đại học về bệnh truyền nhiễm virus tại Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc (2018-2020)

Hướng dẫn sinh viên

 • Đồng hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho 02 sinh viên đại học

Giải thưởng và Khen thưởng

 • Giấy khen dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Trường Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc (2020)