Lưu trữ Sản phẩm - Phân Viện Thú Y Miền Trung

DANH MỤC

Vắc-xin tứ liên (Tetra I.Vac)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC-XIN NHƯỢC ĐỘC TỤ HUYẾT TRÙNG – PHÓ THƯƠNG HÀN – ĐÓNG DẤU – DỊCH TẢ LỢN TETRA I.VAC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ 3 loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3, Salmonella cholera suis chủng Smith W.H, Erysipelothrix rhusiopathiae chủng VR2, vi…

Vắc-xin Tam Liên (TRI I.VAC)

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ hai loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3, Salmonella cholerae suis chủng Smith W.H và vi-rút dịch tả lợn nhược độc chủng C. Vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, rất tiện lợi cho việc sử…

Vắc-xin Nhũ dầu Tụ Huyết Trùng Trâu Bò

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt nhũ dầu, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, có chất bổ trợ dầu nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin đến 12 tháng. Vắc-xin có tính ổn định cao về an…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Trâu Bò Keo Phèn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng Iran theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Dê Cừu

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida và P.haemolytica theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Giải Độc Tố Viêm Ruột Hoại Tử

CLOSTOXOI I.VAC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin giải độc tố viêm ruột hoại tử (CLOSTOXO I.VAC) được sản xuất từ độc tố của vi khuẩn Clostridium perfringens typ D chủng CV 135 theo công nghệ lên men kỵ khí hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn hydroxit nhôm nhằm tăng cường và kéo…

Vắc-xin Tụ Huyết Trùng Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Pasteurella multocida chủng PS1 theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn…

Vắc-xin Phó Thương Hàn Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn Salmonella cholerae suis chủng S1, S2, S3 và S4 theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn…

Vắc-xin E.coli Phù Đầu Lợn

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, được sản xuất từ vi khuẩn coli theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng gây miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực,…

Vắc-xin Colisal

VẮC-XIN COLISAL PHÒNG PHÙ ĐẦU-PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Vắc-xin vô hoạt, dạng lỏng, màu trắng nhạt, được sản xuất theo công nghệ lên men hiện đại, bổ sung chất bổ trợ keo phèn (nhôm hydroxit) nhằm tăng cường và kéo dài khả năng miễn dịch của vắc-xin. Vắc-xin có tính ổn…