Bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện thú y miền Trung, số 227, đường 2/4, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Email: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2542-120X

Giơi thiệu

Tôi quan tâm tới các nghiên cứu về Bệnh thuỷ sản, muốn tìm hiểu Mối quan hệ giữa Vật chủ, Tác nhân gây bệnh và các yếu tố Môi trường với mục đích nâng cao sức khoẻ của động vật thuỷ sản. Ngoài ra tôi cũng quan tâm đến các nghiên cứu Chẩn đoán bệnh, Mô bệnh học, Phát triển vaccine phòng bệnh cũng như về tương tác giữa Độc tố học môi trường và Miễn dịch của động thuỷ sản.

Quá trình đào tạo

2016 – 2020:   Tiến sĩ (Thuỷ sản), Trường Đại học Tasmania, Úc

2014 – 2016:   Thạc sĩ (Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản), Trường Đại học Tasmania, Úc

2004 – 2009:   Cử nhân (Bệnh học thuỷ sản), Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam

Quá trình công tác

2020 – now:    Nghiên cứu viên tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện thú y miền Trung

2009 – 2014:   Nghiên cứu viên tại Bộ môn Vi trùng, Phân viện thú y miền Trung

Lĩnh vực chuyên môn

Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản, Chẩn đoán bệnh, Miễn dịch học cá, Vaccine, Mô bệnh học cá, Ký sinh trùng học, Vi sinh vật học, Phân lập virus và Độc tố học môi trường

Ngoại ngữ

 • Tiếng Anh (thông thạo)

Projects

 1. Nghiên cứu bệnh do virus Herpes gây Lates Calcarifer Herpes Virus (LCHV) gây ra trên cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi tại Khánh Hoà (Nghiên cứu chính, 7/2021 – now)
 2. Phân lập virus gây bênh hoại tử lách và thận (Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) trên cá chẽm (Nghiên cứu chính, 10/2020 – 10/2022)
 3. Ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá lau kính tại miền trung Việt Nam (Nghiên cứu chính, 10/2020 – 10/2021)
 4. Effects of mining activities on innate immune responses of shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) in Greenland (Nghiên cứu sinh, 2016 – 2020)
 5. Nghiên cứu vaccine bất hoạt phòng bệnh Coryza trên gà (Nghiên cứu viên, 2009 – 2012)
 6. Nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh Salmonellosis đạt tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm tham chiếu của OIE (Nghiên cứu viên, 2012 – 2013)
 7. Nghiên cứu vaccine phòng bệnh Tụ huyết trùng và Đóng dấu lợn (Nghiên cứu viên, 2012 – 2013)
 8. Nghiên cứu vaccine giải độc tố phòng bệnh do Clostridium perfringens gây ra trên dê và cừu (Nghiên cứu viên, 2009 – 2011)

Giảng dạy

 • Trợ giảng môn học Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản (Aquatic Animal Health unit) tại Trường Đại học Tasmania, Úc năm 2019 at the University of Tasmania (môn học cho sinh viên năm cuối Đại học và sinh viên Thạc sĩ)
 • Hướng dẫn sinh viên đại học môn Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản (Aquatic Animal Health unit) và môn Sinh lý và Hành vi của động vật thuỷ sản (Aquatic Animal Physiology & Behaviour unit) tại trường Đại học Tasmania năm 2017 và 2018
 • Đào tạo nội bộ về Phân lập và định type huyết thanh các chủng Salmonella tại Phân viện thú y miền Trung

Hướng dẫn sinh  

 • Đồng hướng dẫn 2 sinh viên Thạc sĩ

Xuất bản

Bài báo quốc tế

 1. Dang, M., Dien, T.D., Van, U.P., Ha, V.T., Dung, V.V., Hieu, N.T.D., Hua, V.C., Hue, N.T.K., Giang, N.T.T., Trương, V.H. and Dong, H.T., 2022. The first description of histopathology of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) infection in barramundi (Lates calcarifer). Aquaculture, p.739091. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.739091
 2. Dang, M., Nguyen, H.T.T., Dien, T.D., Thang, T.N., Thao, N.T.P., Dang, B.T. and Dong, H.T., 2022 Acute death in farmed marine fishes caused by sea anemone (Bunodeopsis) in Central Vietnam. Journal of fish diseases. https://doi.org/10.1111/jdf.13701
 3. Dang, M., Dien, T.D., Ha, V.T., Hua, V.C., Thanh, N.T.H. and Nowak, B.F., 2022. Epitheliocystis in armoured catfish (Pterygoplichthys), anabas (Anabas testudineus) and tilapia (Oreochromis niloticus) in central Vietnam. Journal of fish diseases. https://doi.org/10.1111/jdf.13598
 4. Nørregaard, R.D., Bach, L., Geertz-Hansen, O., Nabe-Nielsen, J., Nowak, B., Jantawongsri, K., Dang, M., Søndergaard, J., Leifsson, P.S., Jenssen, B.M. and Ciesielski, T.M., 2022. Element concentrations, histology and serum biochemistry of arctic char (Salvelinus alpinus) and shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) in northwest Greenland. Environmental Research, p.112742. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112742
 5. Shamsi, S., Day, S., Zhu, X., Mclellan, M., Barton, D.P., Dang, M., Nowak, B.F., 2021. Wild fish as reservoirs of parasites on Australian Murray cod farms. Aquaculture 539, 736584. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736584
 6. Dang, M., Nørregaard, R., Sonne, C., Bach, L., Stride, M., Jantawongsri, K. and Nowak, B., 2021. Splenic and renal melanomacrophage centers in shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) in Nuuk harbor, West Greenland. Polar Biology, 44(10), pp.2011-2021. https://doi.org/10.1007/s00300-021-02934-0.
 7. Nowak, B.F., Dang, M., Webber, C., Neumann, L., Bridle, A., Bermudez, R., 2021. Changes in the splenic melanomacrophage centre surface area in southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) are associated with blood fluke infections. Pathogens, (10) 1–9.

https://doi.org/10.3390/pathogens10010079

 1. Dang, M., Pittman, K., Sonne, C., Hansson, S., Bach, L., Søndergaard, J., Stride, M., Nowak, B., 2020. Histological mucous cell quantification and mucosal mapping reveal different aspects of mucous cell responses in gills and skin of shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius). Fish Shellfish Immunol. 100, 334–344. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.03.020
 2. Shamsi, S., Zhu, X., Barton, D.P., Dang, M., Freire, R., Nowak, B.F., 2020. Dermocystidium infection in farmed Murray cod, Maccullochella peelii. Aquaculture 528, 735596. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.73559
 3. Dang, M., Nowell, C., Nguyen, T., Bach, L., Sonne, C., Nørregaard, R., Stride, M., Nowak, B., 2019. Characterisation and 3D structure of melanomacrophage centers in shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius). Tissue Cell 57, 34–41. https://doi.org/10.1016/j.tice.2019.02.003
 4. Dang, M., Pittman, K., Bach, L., Sonne, C., Hansson, S. V., Søndergaard, J., Stride, M., Nowak, B., 2019. Mucous cell responses to contaminants and parasites in shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) from a former lead‑zinc mine in West Greenland. Sci. Total Environ. 207–216. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.412
 5. Shamsi, S., Dang, M., Zhu, X., Nowak, B., 2019. Genetic and morphological characterization of Mawsonascaris vulvolacinata sp. (Nematoda: Anisakidae) and associated histopathology in a wild-caught cowtail stingray, Pastinachus ater . J. Fish Dis. 1–10. https://doi.org/10.1111/jfd.13016
 6. Verland, N., Kaarsholm, H.M., Nørregaard, R.D., Bach, L., Leifsson, P.S., Dang, M., Nowak, B., Sonne, C., 2019. Histology of sculpin spp. in East Greenland. I. Histological measures. Toxicol. Environ. Chem. 2248. https://doi.org/10.1080/02772248.2019.1572162
 7. Kaarsholm, H.M., Verland, N., Nørregaard, R.D., Bach, L., Søndergaard, J., Rigét, F.F., Dietz, R., Hansen, M., Eulaers, I., Desforges, J.P., Leifsson, P.S., Dang, M., Nowak, B., Sonne, C., 2018. Histology of Sculpin spp. in East Greenland. II. Histopathology and trace element concentrations. Toxicol. Environ. Chem. 100, 769–784. https://doi.org/10.1080/02772248.2019.1579992
 8. Dang, M., Basson, L., Bach, L., Sonne, C., Nørregaard, R., Nowak, B., 2018. Trichodinid infections in internal organs of shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) collected around an industrial harbor in Nuuk, Greenland. Parasitology 1–5. https://doi.org/10.1017/S0031182018001774
 9. Nørregaard, R.D., Dang, M., Bach, L., Geertz-Hansen, O., Gustavson, K., Aastrup, P., Leifsson, P.S., Søndergaard, J., Nowak, B., Sonne, C., 2018. Comparison of heavy metals, parasites and histopathology in sculpins (Myoxocephalus) from two sites at a lead-zinc mine in North East Greenland. Environ. Res. 165, 306–316. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.04.016
 10. Dang, M., Nørregaard, R., Bach, L., Sonne, C., Søndergaard, J., Gustavson, K., Aastrup, P., Nowak, B., 2017. Metal residues , histopathology and presence of parasites in the liver and gills of fourhorn sculpin (Myoxocephalus quadricornis) and shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) near a former lead-zinc mine in East Greenland. Environ. Res. 153, 171–180. https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.12.007
 11. Lettini, A.A., Vo Than, T., Marafin, E., Longo, A., Antonello, K., Zavagnin, P., Barco, L., Mancin, M., Cibin, V., Morini, M., Dang Thi Sao, M., Nguyen Thi, T., Pham Trung, H., Le, L., Nguyen Duc, T., Ricci, A., 2016. Distribution of Salmonella Serovars and Antimicrobial Susceptibility from Poultry and Swine Farms in Central Vietnam. Zoonoses Public Health, 63(7), 569-576. https://doi.org/10.1111/zph.12265

 

Bài báo trong nước

 1. Vo T. T., Pham T. H., Dao D. H., Dang V. T., Le D. H., Nguyen T. T., Dang T. S. M., Le L. 2014. Xác định serovar và quan hệ di truyền các chủng Leptospira phân lập từ lợn. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 21(1) 34.
 2. Dang T. S. M., Nguyen H. D., Nguyen T. M. A., 2010. Nghiên cứu sự phát triển tuyến ức của cá chẽm (Lates calcarifer) bằng phương pháp mô học. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ, (14b) 165 – 174.

Sách chuyên nghành

Phan-Van, U., Dang, M. 2021. Part III: Regional Reviews: Asian (excluding China). In Poynton, S., Nowak, B. (Ed.). Aquaculture Parasitology: Global impacts and Management. John Wiley & Sons Limited, UK.

Hội thảo quốc tế

 1. Mai Dang, Tran Duc Dien, Ut Phan Van, Vo Thi Ha, Vu Viet Dung, Nguyen Trinh Duc Hieu, Viet Cuong Hua, Nguyen Thi Kim Hue, Nguyen Thi Thu Giang, Vu Huu Trương, Ha Thanh Dong, 2022. The first description of histopathology of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) infection in barramundi (Lates calcarifer). 10th international fisheries symposium 2022, 5-7/12/2022, Nha Trang
 2. Mai Dang, Hai Thanh T. Nguyen, Van Manh Ngo, Tran Duc Dien, Tran Ngoc Thang, Nguyen Thi Phương Thao, Binh Thuy Dang, Ha Thanh Dong, 2022. “Strange slimy material” caused acute death in tropical marine broodstocks. 10th international fisheries symposium 2022, 5-7/12/2022, Nha Tran
 3. Histological mucous cell quantification and mucosal mapping reveal different aspects of mucous cell responses in the gills of shorthorn sculpins. Oral presentation at the International gill health conference, 2021 (online).
 4. Quantified mucosal health of fishes: the proposed “rules”. 1st International Symposium on Mucosal Health 2019 in Aquaculture, MHA2019, September 11-13, Oslo, Norway
 5. Interactions between parasites, heavy metals & mucous cell responses in shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) – Oral presentation at Australian Society of Parasitology (ASP) annual conference 2019, Adelaide, Australia
 6. Characterisation of melanomacrophage centres in shorthorn sculpins (Myoxocephalus scorpius) – Oral presentation at Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC Europe Helsinki May 2019)
 7. Trichodinid infection in internal organs of shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) collected around an industrial harbour in Nuuk, Greenland – Oral presentation at Australian Society of Parasitology (ASP) annual conference 2018, St. Kilda. Melbourne, Australia
 8. Quantification of histological changes & image analysis – Oral presentation at the annual Fish Histopathology workshop 2018, Launceston, Australia
 9. Trichodina in the kidney of wild shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) from Greenland– Oral presentation at the EAFP Fish Histopathology workshop 2018, Belfast, UK
 10. Parasites in shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) and potential use of these parasites as bioindicators – Oral presentation at ASP annual conference 2017, Blue Mountains, Australia
 11. A histological investigation of fourhorn sculpin (Myoxocephalus quadricornis) and shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) in Mestersvig, East Greenland – Oral presentation at ASP Tasmania meeting 2016
 12. Ciliates in East Greenland sculpin – Oral presentation at the Fish Histopathology workshop 2015, Launceston, Australia
 13. OIE twinning project for animal Salmonellosis between Central Vietnam Veterinary Institute (CVVI) and Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe, Italy) – Poster presentation at International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (ISWAVLD) 2013, Berlin, Germany

Giải thưởng và tài trợ

 • Giấy khen của Giám đốc Phân viện thú y miền Trung (2020 đến 2021)
 • Giải thưởng dành cho Nghiên cứu sinh xuất sắc của Đại học Tasmania (2019)
 • Học bổng toàn phần Nghiên cứu sinh của Đại học Tasmania (2016)
 • Học bổng toàn phần Thạc sĩ do Chính phủ Úc tài trợ (2013)
 • Giải Ba – Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học VIFOTEC (2009)
 • Giải Ba – Sinh viên nghiên cứu khoa học Toàn quốc trao bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009
 • Giải Nhất – Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Nha Trang (2008)
 • Travel grants của Hội Australian Society for Parasitology từ 2017 đến 2019 (a total of 2332 AUD)
 • Travel grants của Trường College of Sciences and Engineering) năm 2019 (2300 AUD)
 • Travel grants của Viện Institute for Marine and Antarctic Studies năm 2019 (2000 AUD)
 • Travel grants của Hội Fisheries Society of the British Isles năm 2019 (1000£)
 • Giải thưởng The IMAS student research support năm 2018 (1000 AUD)
 • Giải thưởng JD Smyth Postgraduate Travel Award for research and training của hội Australian Society for Parasitology năm 2017 (4000 AUD)