Trong giai đoạn hiện nay, các mầm bệnh có tính lây nhiễm truyền từ động vật qua con người ngày càng tăng. Trong đó, bệnh do các trường hợp sán lá gan gây ra ở trâu, bò và ở người đã xác định trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu.

Loại sán lá gan ở trâu bò do hai loài là Fasciola helatica và Fasciola gigantica gây ra. Ở nước ta, các nghiên cứu cho ra rằng tỷ lệ nhiễm sán ngày càng cao với tỉ lệ (28,41% – 54,21%).

Những năm gần đây, số người nhiễm sán lá lớn ngày càng tăng hơn, những nơi bị nhiễm tập trung chủ yếu ở 1 số tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên.

Mặc dù bệnh sán lá lớn khá phổ biến nhưng ở khánh hòa việc nghiên cứu về bệnh này vẫn khá ít. Trước tình hình đó, chúng tôi đã tiến hành đề tài và đạt được một số thành quả như ở bản báo cáo dưới đây.

Bai bao LHHKH Fas

 

 

 

 

Bài viết liên quan :

Bài viết mới nhất

Vắc-xin sản xuất tại PVTY

WEBSITE LIÊN KẾT